Doradztwo kredytowe

 

Zawsze precyzujemy zakres naszych usług oraz warunki współpracy. Przynosimy konkretne korzyści Klientom. Profesjonalizm, rzetelność oraz etyczne postępowanie są dla nas najważniejsze przy współpracy z Klientami. Dlatego ekspert finansowy godny polecenia powinien charakteryzować się właśnie takimi cechami. Jako profesjonalne pośrednictwo finansowe działamy w dobrze pojętym interesie Klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z ośmioma zasadami rzetelnego eksperta finansowego.


1. Ekspert powinien posiadać wiedzę z zakresu:

 Zasad udzielania kredytów przez poszczególne instytucje kredytowe.

 Parametrów cenowych ofert kredytowych.

 Parametrów cenowych i zasad działania produktów dodatkowych oferowanych razem z kredytem (np. konto, karta kredytowa, ubezpieczenie, produkt inwestycyjny).

 Zapisów w umowach kredytowych i bezpośrednio związanych z tym przepisów prawnych w zakresie potrzebnym do wyjaśnienia Klientowi treści umowy.

 Obliczenia zdolności kredytowej w zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty.

 Procesów udzielania kredytu.

 Wymaganych dokumentów do uzyskania kredytu.

 Podstawowych zasad określenia wartości nieruchomości stanowiącej cel/zabezpieczenie kredytu.

 Funkcjonowania systemu wieczystoksięgowego.

 Form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.

 Zasad obliczania dochodu rozporządzalnego dla różnych form zatrudnienia i działalności gospodarczej.

 Procesu zakupu nieruchomości i związanych z tym zagadnień prawnych.

 Procesu budowy domu, inwestycji deweloperskiej i bezpośrednio związanych z tym podstawowych zagadnień prawnych istotnych w procesie udzielania kredytu.

 Opłat związanych z zakupem nieruchomości i ustanowieniem zabezpieczeń.

 Ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego (w przypadku kredytów walutowych) oraz ryzyka zmiany wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego.

 Zasad przekazywania ?Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu zabezpieczonego hipoteką?.

 Rynku kredytów hipotecznych.

 Podstaw finansów, ekonomii i matematyki finansowej.

2. Usługi profesjonalnego eksperta są bezpłatne.

3. Ekspert powinien znać odpowiedź na każde Państwa pytanie, to on jest profesjonalistą oczekujcie od niego rzetelnych informacji.

4. Żądajcie Państwo zbadania zdolności kredytowej w kilku bankach. Ekspert dysponują narzędziami niezbędnymi do tego celu.

5. Oferty przedstawione przez eksperta muszą być dla Państwa zrozumiałe, a ponadto powinny zawierać wszelkie koszty i opłaty związane z zaciąganym kredytem.

6. Profesjonalny ekspert razem z Państwem przebywa drogę od złożenia wniosku, poprzez jego wypełnienie, aż do podpisania i uruchomienia kredytu.

7. Umowę kredytową zawsze czytajcie Państwo w obecności eksperta finansowego. Wskaże i wytłumaczy „kruczki” w niej zawarte.

8. Miejcie Państwo stały kontakt z wybranym i zaufanym ekspertem, to on po kilku latach może wskazać nowe formy kredytowania oraz zmienić stary kredyt na korzystniejszy.


Zapraszamy do kontaktu tel. +48 502 137 160